«Існує ціла культура транзитності, що робить останню цілком комфортною: різного роду аеропорти, готелі, поїзди, авта, однак справа навіть не в цих місцях тимчасової осілості, що замінюють домівку. Транзитна культура — це особлива семіотика прилягання і динамічного збігу суб’єктивного чуття, оточення, у якому перебуваєш, і руху, що кожного моменту змінює всі диспозиції»

Літературознавець, культуролог, доктор філологічних наук, член-кореспондент Національної академії наук України.

Народилася 1955 року в с. Климівка Карлівського району Полтавської області.

Закінчила відділення української мови та літератури філологічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (1977) та аспірантуру при Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України.

1981 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Проблема інтелігенції і народу в соціально-психологічних повістях Івана Франка 80-90-х років XIX ст.», а у 1996 році – докторську дисертацію на тему «Дискурсія українського модерну. Постмодерна інтерпретація».

В Інституті літератури ім. Шевченка НАН України пройшла шлях від молодшого до провідного наукового співробітника і завідувача відділу. 2002 року очолила відділ теорії літератури.

Викладала у багатьох провідних вишах України та світу. Має велику кількість друкованих праць, рецензій та монографій.

Нині займається дослідженнями сучасної літературної теорії, ґендерних студій, постколоніальної критики, модернізму та постмодернізму.

Джерело: uk.wikipedia.org

  • Гундорова Тамара В матеріалах сайту:

personspersons/3359