Конкурс завершено

Увага! Видавництво «Грані-Т» обмінює читацькі щоденники на книжки! Візьміть участь в новому конкурсі «Найкращий читацький щоденник 2013 року» і отримайте книжку в подарунок.

Зміст

Телефони для довідок: (044) 200 12 57, (095) 01 03 771

Умови проведення конкурсу «Найкращий читацький щоденник 2013 року»

1. Загальні положення

Ці умови визначають порядок проведення конкурсу «Найкращий читацький щоденник 2013 року» (далі Конкурс).

2. Мета Конкурсу

Конкурс проводиться з метою популяризації сучасної вітчизняної книги та заохочення учнів 4-6 класів загальноосвітніх навчальних закладів до систематичного читання сучасної української літератури задля постійного підвищення культурного рівня учнів та покращення якості й ефективності процесу читання.

3. Завдання Конкурсу

Завданнями Конкурсу є: 

- вироблення у дітей навичок самостійної роботи з книжкою;

- популяризація сучасної вітчизняної книжки; 
- створення умов для позитивної мотивації учнів до читання, розширення у них читацького світогляду, розвитку їхніх читацьких умінь.

4. Організація, умови та строки проведення

4.1. Організатором Конкурсу є видавництво «Грані-Т».

4.2. До участі у Конкурсі запрошуються учні 4-6 класів загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування.

4.3. Конкурс проводиться з 1 червня 2013 до 20 грудня 2013 року в два етапи

І етап – з 1 червня до 30 вересня;

ІІ етап – з 1 жовтня до 1 грудня;

Оголошення результатів –з 15 по 25 грудня.

4.3. Для участі в І етапі конкурсу учасник має роздрукувати і заповнити спеціальну форму читацького щоденника, яку можна знайти на сайті видавництва та на сторінках «Граней-Т» в соціальних мережах Фейсбук і ВКонтакті, й надіслати на адресу видавництва: 02140, м. Київ, вул. Б. Гмирі, 2, оф. 10.

4.3.1. У щоденнику учасник має вказати своє прізвище та ім’я, повну адресу для листування, номер контактного телефону, повну назву навчального закладу, а також ім’я, по-батькові і прізвище вчителя, який надавав допомогу в підготовці або оформленні конкурсної роботи.

4.3.2. На І етапі Конкурсу учасник має обрати 7 книг зі списку рекомендованих (додаток 1) і написати, яким чином змінився головний герой/герої від початку історії в кожній книжці. Обов’язково необхідно вказати назву твору і його автора.

4.4. До ІІ етапу потрапляють ті учасники, чиї щоденники відповідатимуть вимогам п. 5, але не більше як 50.

4.4.1. Кожен, хто надішле щоденник, який відповідатиме вимогам, ґарантовано отримає від видавництва у подарунок книжку, яку зможе самостійно обрати зі списку запропонованих (додаток 2).

4.4.2. Для участі в ІІ етапі учасники пишуть відгук на отриману книжку, а також на книжку зі списку рекомендованих (додаток 1), але інакшу, ніж ті, які вже були включені до читацького щоденника на І етапі.

 5. Вимоги до читацького щоденника (І етап конкурсу)

5.1. Щоденник повинен бути заповнений грамотно, розбірливими почерком. Робота може містити художнє оформлення, яке не має заважати прочитанню.

5.2. У щоденнику слід обов’язково заповнити всі 7 форм стосовно кожної книжки. Щоденники з меншою кількістю заповнених форм до розгляду прийматися не будуть.

5.3. Кожен учасник Конкурсу обов'язково має вказати прізвище та ім'я, домашню адресу, повну назву навчального закладу, ім’я, по-батькові і прізвище вчителя, який надавав допомогу в підготовці або оформленні читацького щоденника, а також книжку, яку обирає собі в подарунок.

5.3. Для створення щоденника обов’язково мають бути використані книжки зі списку рекомендованих.

5.3. Щоденники, подані на Конкурс, не повертаються і не рецензуються.

6. Вимоги до відгуків (ІІ етап конкурсу)

6.1. Відгук має бути надрукований 14 кеглем, з 1,5 інтервалом, або ж написаний розбірливим почерком, обсягом від 3 до 5 аркушів А4.

6.2. Учасник Конкурсу обов'язково має вказати свої прізвище та ім'я, повну адресу для листування, номер контактного телефону, повну назву навчального закладу, а також ім’я, по-батькові і прізвище вчителя, який надавав допомогу в підготовці відгуку.

6.3. При оцінюванні робіт враховуватиметься розуміння учнем твору, виявлення власного ставлення до його героїв, художнє оформлення, грамотність, охайність тощо.

7. Склад та обов’язки журі конкурсу

7.1. Для визначення переможців на кожному етапі Конкурсу формується журі, до складу якого залучаються автори книжок, пропонованих на Конкурс (письменники та художники), вчителі української мови та літератури, бібліотекарі.

7.1.1. Журі очолює голова (головний редактор видавництва), який організовує роботу журі, забезпечує об’єктивність розгляду та оцінювання робіт, бере участь у визначенні переможців.

7.1.2. Члени журі оцінюють за критеріями, зазначеними у додатку 3, конкурсні роботи (відгуки), визначають переможців  та готують звіт про проведення конкурсу.

8. Визначення переможців Конкурсу та нагородження

8.1. Роботи учасників надсилаються на адресу видавництва «Грані-Т»: 02140, м. Київ, вул. Бориса Гмирі, 2, офіс 10, або ж на електронну скриньку office@grani-t.info – в терміни вказані в п. 4.3.

8.2. Визначення переможців Конкурсу здійснюється за критеріями, зазначеними у додатку 3.

8.2.1. Кожен хто надішле щоденник, який відповідатиме вимогам, ґарантовано отримає від видавництва у подарунок книжку, яку зможе самостійно обрати на зі списку запропонованих (додаток 2).

8.2.2. Переможець ІІ етапу, який посів перше місце, нагороджується дипломом та отримує в подарунок нетбук.

8.4.2. Переможець ІІ етапу, який посів друге місце, нагороджується дипломом та отримує в подарунок фотоапарат.

8.4.3. Переможець ІІ етапу, який посів третє місце, нагороджується дипломом та отримує в подарунок мобільний телефон.

8.5. Десять учителів, які підготують найбільше до участі в конкурсі, отримають комплекти книжок та подяки від видавництва.

 

Телефони для довідок: (044) 200 12 57, (095) 01 03 771

 

Критерії оцінювання робіт

учасників конкурсу «Найкращий читацький щоденник 2013 року»

 

Критерії оцінювання

Максимальна

 кількість

балів

Розгорнута характеристика критеріїв

Відповідність роботи вимогам, викладеним в умовах проведення конкурсу «Найкращий читацький щоденник 2013 року»

 

 

4 бали

4 – відповідає вимогам повністю

2 -  в цілому відповідає

1 – відповідає частково

0 – не відповідає вимогам

Літературний рівень тексту відгуку

4 бали

4 – високий

3 – добрий

2 – посередній

0 – низький

Рівень креативності конкурсної роботи

Оцінюється додатковими балами (по1-2 за відповідність кожному з перелічених критеріїв)

- творче ставлення до складання відгуку (віршований відгук; написаний у формі діалогу, листа тощо);

- оригінальність викладу думки;

- виклад власного ставлення до прочитаного(емоційний, яскравий, переконливий, вражаючий);

- наявність додаткових відомостей, почерпнутих автором відгуку з інших джерел (не тільки з прочитаної книги, передмови, післямови тощо)

Грамотність тексту відгуку

3 бали

3 – текст відгуку не містить помилок

2 – текст містить незначні помилки, які можуть вважатися такими з огляду на вік авторів відгуку

0 – відгук написано з грубими орфографічними помилками

 

  • учні 4-6 класів
  • 20 грудня 2013
child/competitionchild/competition/3411