Конкурс завершеноДорогі читайлики!


Будьте уважні, у 2013-2014 навчальному році конкурс "Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу" не проводитиметься. Натомість пропонуємо взяти участь в іншому конкурсі, де кожний учасник, отримає приз, – "Найкращий читацький щоденник 2013".


Інформація про конкурс:

Детальні умови ІV щорічного регіонального конкурсу «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу»

 І. Загальні положення

       1.1. Ці Умови визначають порядок проведення конкурсу «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу» (далі - Конкурс).
       Організатором Конкурсу є видавництво «Грані - Т».
       Співорганізатором Конкурсу є державна наукова установа «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти».
       1.2. Конкурс проводиться з метою популяризації сучасної вітчизняної дитячої книги та заохочення учнів 4-5 класів загальноосвітніх навчальних закладів до систематичного читання сучасної української літератури задля постійного підвищення культурного рівня учнів і покращення якості й ефективності процесу читання.
      1.3. Основними завданнями Конкурсу є:
вироблення у дітей навичок самостійної роботи з книгою;
популяризація сучасної вітчизняної дитячої книги;
створення умов для позитивної мотивації учнів до читання, розширення   у них читацького світогляду, розвитку їх читацьких умінь.
       1.4. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для загальноосвітніх навчальних закладів усіх форм власності та типів підпорядкування.

ІІ. Учасники Конкурсу

2.1.У Конкурсі беруть участь учні 4-5 класів загальноосвітніх  навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування.

         ІІІ. Умови, строки проведення Конкурсу

3.1. Конкурс проводиться щороку, починаючи з 2012 року.
3.2. Конкурс проводиться у три етапи:
І етап – у бібліотеках загальноосвітніх навчальних закладів - з 1 вересня до 31 жовтня;
ІІ етап – районний, міський (міст Києва та Севастополя) - з 1 до 15 листопада;
ІІІ етап – регіональний: республіканський  (Автономна Республіка Крим), обласний, міський (міст. Києва та .Севастополя) - з 20 до 30 листопада.
Результати Конкурсу оголошуються  з 15 по 25 грудня.
3.3. Учасники І (ІІ) етапу Конкурсу, які набрали найбільшу кількість балів, є учасниками ІІ (ІІІ) етапу.
На кожному етапі обирається один переможець.

 ІV. Організаційний комітет і журі Конкурсу

4.1.Для організації та проведення кожного етапу Конкурсу у всіх регіонах створюються організаційні комітети, до складу яких рекомендується залучати представників управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів з виховної роботи, вчителів української мови та літератури, шкільних бібліотекарів, педагогів - організаторів.
         Склад організаційного комітету загальноосвітнього навчального закладу затверджується його керівником.
         Склад організаційного комітету в області, районі, місті затверджується  наказом відповідних органів управління освітою і наукою.
         4.2. Очолює організаційний комітет голова
          Голова організаційного комітету здійснює розподіл повноважень між його членами і керує роботою з організації проведення Конкурсу.
          Секретар організаційного комітету:
приймає роботи переможців на всіх етапах та інформацію про проходження Конкурсу на кожному етапі.
         Члени організаційного комітету:
здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкурсу (затверджують склад журі на ІІ-ому і ІІІ-ому етапах Конкурсу);
надають методичну і практичну допомогу учасникам;
узагальнюють отриману інформацію і готують звіт про проведення Конкурсу (додаток1) та довідку – подання на переможців (додаток 2).
4.3. Для визначення переможців на кожному етапі Конкурсу формуються журі.
4.4. Журі очолює голова.
Голова журі:
організовує роботу журі;
забезпечує об’єктивність розгляду, оцінювання Конкурсних матеріалів;
бере участь у визначенні переможців Конкурсу.
         Члени журі:
оцінюють за критеріями, зазначеними у додатку 3, конкурсні роботи;
складають оціночні відомості;
визначають переможців Конкурсу;
готують звіт про проведення Конкурсу.
         Секретар журі:
оформляє протокол проведення Конкурсу.
Журі передає звіти, протоколи проведення Конкурсу та довідку – подання на переможця, підписані головою, секретарем та членами журі, організаційному комітету  протягом двох днів.

V. Вимоги до конкурсної роботи (відгуку)

5.1. При визначені переможця Конкурсу враховується:
розуміння учнем твору;
виявлення власного ставлення до його героїв;
робота повинна бути написана чітким розбірливим почерком.
         Критерії оцінювання робіт учасників Конкурсу зазначені у додатку 3.
         5.2. Кожен учасник Конкурсу обов’язково повинен вказати прізвище, ім’я, клас та навчальний заклад, в якому навчається, а також прізвище, ім’я, по батькові бібліотекаря та вчителя української мови та літератури, які надавали допомогу в оформленні конкурсної роботи.
5.3. Роботи, подані на Конкурс, учасникам не повертаються.

 VІ. Вимоги до твору, на який надається відгук

6.1.Твір має бути написаний українською мовою, а не перекладений з інших мов.
6.2.Твір має бути виданий вперше не раніше 2008 року. 

VІІ. Визначення переможців Конкурсу

7.1. Для підведення підсумків Конкурсу до 10 грудня подаються:
звіт про проведення ІІІ етапу Конкурсу, підписаний головою організаційного комітету;
копія протоколу підсумкового засідання журі, підписана головою, секретарем та членами журі;
звіт-довідка на переможця ІІІ етапу Конкурсу, підписана головою організаційного комітету.
Зазначені документи надсилаються на адресу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти: 03035 м. Київ, вул. Урицького, 36, відділення організації видання навчальної літератури та на електронну адресу navchalna _ kniga @ ukr.net
7.2.Визначення переможців Конкурсу здійснюється за критеріями, зазначеними у додатку 3.
7.3.На кожному етапі обирається один переможець. Переможцем Конкурсу вважається учасник, який набрав за результатами ІІІ етапу найбільшу кількість балів.
7.4.Переможці Конкурсу, які зайняли перше місце, нагороджуються дипломами і цінними подарунками.
7.5.Переможці Конкурсу, які зайняли друге та третє місця, нагороджуються дипломами та подяками організаторів Конкурсу і книжками кращих українських дитячих письменників.
7.6.Переможцем серед бібліотекарів-організаторів та вчителів-організаторів Конкурсу стають автоматично ті бібліотекар та вчитель, учень яких переміг у Конкурсі.
7.7.Бібліотекар та вчитель, учень яких зайняв перше місце, нагороджуються дипломами та цінними подарунками.
7.8.Результати проведення ІІІ етапу Конкурсу узагальнюються Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти та оприлюднюються на його офіційному веб-сайті.

 VІІІ. Фінансування Конкурсу

Фінансові витрати на підготовку і проведення всіх етапів Конкурсу та забезпечення нагородження його переможців цінними подарунками покладаються на видавництво „Грані -Т”.

 

 Директор  ТОВ «Видавництво Грані -Т»                                       В.В. ГоловачовПерелік книг, рекомендованих до конкурсу

УВАГА! Усі книжки, рекомендовані до написання відгуків для участі в конкурсі, ви зможете придбати чи замовити за видавничими цінами в офісі видавництва «Грані-Т» (м. Київ, вул. Бориса Гмирі, 2, офіс 10) або в інтернет-магазині  «Лулука» luluka.com.ua.
З питаннями, пропозиціями та зауваженнями звертайтесь за телефоном (044) 200-12-57, або пишіть e-mail: office@grani-t.info

Серія «Книготерапія»:
Андрусяк І. Вісім днів з життя Бурундука
Микицей М. Будинок, який умів розмовляти

Серія «Дивний Детектив-08»:
Жолдак Б. Коли генії плачуть
Ільченко О. Команда-14. Пастка для ґеймера
Ільченко О. Команда-14. Медгоспіталь
Ільченко О. Смертельний круїз
Ільченко О. Чорне озеро кохання
Кокотюха А. Рік пригод. Полювання на Золотий кубок
Кокотюха А. Страшні історії
Кокотюха А. Мисливці за привидами
Кокотюха А. Клуб Боягузів
Кокотюха А. Колекція гадів
Кононенко Є. Бабусі також були дівчатами
Лапікури В. та Н. Детектива!
Надэмлинский А. Об исчезнувшем городе
Птіцин А. Посмішка азовського крокодила
Шевченки Н. та О. Усе в шоколаді
Шевченки Н. та О. Як не скарб, то пожежа
Шевченки Н. та О. Привид у домі Гукала

«Домовичок»:
Павленко М. Домовичок з палітрою
Павленко М. Домовичок повертається

Серія «Життя видатних дітей» (Національний олімпійський комітет України):
Мащенко О. НОК України про легку атлетику та В. Куца, Ю. Седих, В. Борзова, С. Бубку, Н. Добринську *
Палій Г. НОК України про баскетбол та А. Поливоду, С. Ковленка, О. Сальникова, О. Білостінного, О. Волкова *
Палій Г., Мащенко О. НОК України про художню гімнастику та І. Дерюгіну, О. Тимошенко, О. Вітриченко, К. Серебрянську, А. Безсонову *

Серія «Життя видатних дітей»:
Андрусяк І. Про Д. Туптала, Г. Квітку-Основ'яненка, Т. Шевченка, Н. Хасевича, О. Довбуша *
Анфімова Є. Про М. Ґлінку, М. Мусорґського, С. Ковалєвську, К. Ціолковського, А. Ахматову Багряна А. Про М. Заньковецьку, О. Телігу, Вангу, М. Приймаченко, С. Стецько *
Воронина Л. Про Б. Лі, М. Ганді, Ж. Санд, Ф. Шопена, І. Миколайчука*
Воскобойніков В. Про Й. Прекрасного, Архімеда, М. Чудотворця, Ф. Печерського, А. Лінкольна, Д. Леноне, Б. Ґейтса
Гаврош О. Про Г.Пинтю, О.Духновича, І.Силу, А.Ерделі, А.Волошина
Денисенко Л. Про А. Дункан, М. Рильського, І. Стравінського, А. Ліндґрен, Дж. Х. Деппа ІІ *
Дубинянська Я. Про Д. Даррела, М. Єрмолову, О. Кобилянську, Р. Бредбері, О. Айвазовського *
Жолдак Б. Про К. Соленика, Й. Тимченка, І. Піддубного, Ю.Кондратюка, М. Лукаша *
Загорська Н. Про Д. Давидова, М. Булґакова, А. Купріна, Н. Тенцинґа, М. Каллас
Ільченко О. Про Л. да Вінчі, К. Ліннея, Ж. Верна, Д. Рокфеллера, Л. Українку, В. Черчілля *
Кокотюха А. Про Луї Буссенара, Т. Майна Ріда, М. Миклухо-Маклая, Р. Сабатіні, Р. Луїса Стівенсона *
Кононович Л. Про Ж. д'Арк, Д. Бруно, Д. Лондона, Р. Тагора, Б-І. Антонича *
Крачковська А. Про Е. Ґалуа, Т. Рузвельта, Е. Воргола, М. Дзиндру, М.Тетчер *
Лапікури В. та Н. Про Г. Сковороду, Ж. Фабра, П. Котляревського, І. Кожедуба, М. Остроградського *
Лебедєва К. Про Б. Хмельницького, М. Рід, В. Городецького, В. Вулф, Д. Боуї *
Лис В. Про Сократа, Д. Галицького, Ф. Магеллана, І. Ньютона, Ш., Е., Е. Бронте *
Логвиненко Б. Про Н. Махна, Ш. де Ґолля, О. Бердника, Д. Дудаєва, Р. Шухевича *
Лущевська О. Про Х. Колумба, Дж Ньюнбері, Ч. Дарвіна, Д. Чайку, П. С. Бак *
Павленко М. Про П.Тичину, Н. Суровцову, В. Симоненка, В. Стуса, І. Жиленко *
Процюк С. Про В. Стефаника, К.-Г. Юнга, В. Винниченка, А. Тесленка, Н. Турбіну *
Птіцин А. Про Шолом-Алейхема, Я. Корчака, Ф. Крейслера, М. Лукаша, М. Терезу *
Пуряєва Н. Про Ковча О., Івана Павла ІІ, Меня О., Далай-ламу XIV , Марченка В.*
Роздобудько І . Про Б. Паскаля, В. Моцарта, Г-Х. Андерсена, К. Білокура, Ч. Чапліна*
Таранюк В. Про І. Пулюя, В. Єрошенка, В. Каразіна, А. Кримського, Л. Заменґофа *
Хомин І. Про К. Гаусса, А. Ліндґрен, Н. Паганіні, К. Клодель, Ван Гога, С. Крушельницьку *
Шевченки О. і Н. Про О. Хайяма, Г. Чубая, Ф. Мерк'юрі, Дж. П. Маккартні, С. Спілберґа *

Серія «Дівчата зі спорту»:
Воронина Л. Смак олімпійського золота. Веслування.
Ільченко О. Абсолютний чемпіон. Художня гімнастика.
Іванцова М. Заради мрії. Легка атлетика.

Серія «Золотий лелека»:
Андрусяк І. Хто боїться Зайчиків *
Воскресенська Н. Руда ворона *
Гуменюк Н. Таємниця Княжої гори *
Даренська Л. Бабусин букет, або Квіткові казки для Ганнусі *
Лущевська О., Вздульська В., Шапіро Г., Живка З. Різдвяні повісті *
Малетич Н. Про Зайчика-Забудька та інші історії *
Павленко М. Миколчині історії *
Проць Т. П'ять дарів *

Позасерійні книги для дітей:
Бачинський А. Неймовірні пригоди Остапа і Даринки *
Бачинський А. Канікули Остапа і Даринки *
Вдовиченко Г. Мишкові миші Воронина Л. Хлюсь та інші *
Воронина Л. Сни Ганса Християна*
Воронина Л. Сни Ганса Християна * (подарункове видання)
Воронина Л. Таємне Товариство Боягузів та Брехунів
Денисенко О. Межник, або Всесвітнє Свавілля. Ч. 1. На грані світла й тіні
Лущевська О., Світанкова Л. Солька і Кухар Тара-пата
Процюк С. Залюблені в сонце/ Кн. 2 *
Процюк С. Аргонавти/ Кн. 3 *
Роздобудько І . Пригоди на острові Клаварен
Ющук І. Троє на Місяці *

Серія «Українська дитяча класика»:
Комар Б. Векша
Огульчанський О. Скарб Солоного лиману
Смолич Ю. Прекрасні катастрофи
Трублаїні М. Лахтак

Серія «Сучасна дитяча проза»:
Андрусяк І. Стефа і її Чакалка. Дівчача повістина
Андрусяк І. Кабан дикий - хвіст великий… Друга історія Стефи і Чакалки
Андрусяк І., Запорожець В., Гриценко М. Три дні казки *
Булах Катерина День кота
Волосевич І. Про хлопчика *
Воронина Л. Прибулець з Країни нямликів оповідання *
Воронина Л. Нямлик і Балакуча Квіточка: оповідання *
Герасименко М. Політ на черешні *
Григорук А. Волелюбний Вітер *
Денисенко Л. Ліза та Цюця П. зустрічаються *
Жолдак Б. Капосні капці *
Ільченко О. Загадкові світи старої обсерваторії *
Кононенко Є. Неля, яка ходить по стелі *
Кононенко Є. Неля сходить зі стелі *
Лущевська О. Дивні химерики, або Таємниця старовинної скриньки *
Мальчина О. Чудеса повсякденного життя *
Матіяш Д. Казки П’ятинки: казки та оповідання *
Малик Г. Вуйко Йой і Лишиня *
Малик Г. Вуйко Йой і Страшна Велика Кука
Мельниченко Т. Чим пахне дитинство *
Пагутяк Г. Лялечка і Мацько*
Павленко М. Чи шкідливо ходити покрівлями гаражів?
Павлишин Г. Унікальна картоплина *
Паньо К. Сонечко для мами Лу *
Паньо К. Полювання на сліпса *
Паньо К. Цвіт мандрагори*
Поваляєва С. Вррум-чарівник *
Птіцин А. Ниточка і Ложкін *
Сняданко Н. Країна поламаних іграшок та інші подорожі *
Ткачук Г. Вікно до собаки *
Чередниченко Д. Чого Волошка запишалася *
Зросла собі квітка: [зб. казок, віршів] *

*(СХВАЛЕНО МОН УКРАЇНИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ)

Довідка про проведення ІV щорічного регіонального конкурсу «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу»:

Організатор конкурсу:

Видавництво «Грані-Т»

Співорганізатор конкурсу:

Державна наукова установа «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти»

 • учні 4-5 класів
 • 25 грудня 2012
 • Про нас пишуть

 • Книга може бути витвором мистецтва! Доведено «Грані-Т»!

  Сьомий рік поспіль книжки видавництва «Грані–Т» (цього разу «Корабель дурнів» Себастіна Бранта, «Солька і кухар Тара–пата» Оксани Лущевської та Лани Світанкової) здобувають перемогу на Міжнародному конкурсі «Мистецтво книги». Про рецепти цього успіху, некомпетентність українських книжкових конкурсів, а також соціальну відповідальність — рідкісне відчуття у видавничому просторі — в інтерв’ю Дарини Фіалко з головним редактором видавництва «Грані-Т» Оленою Мовчан на сторінках газети «Україна молода».

 • Новини

 • Видавництво «Грані-Т» видали книгу Олеся Ільченка «Абсолютний чемпіон»

  Визначні спортсмени справжні герої нашого часу. А хто не хоче дізнатися, як стати героєм? Саме для цього видавництво «Грані-Т» заснувало нову серію – «Дівчата зі спорту», в якій відомі українські письменники розповідають про шляхи героїв спорту до вершини п’єдесталу. А ці шляхи, як відомо, завжди починаються в дитинстві. Як виховувалися майбутні спортсмени, які фізичні та психологічні труднощі їм доводилося долати в боротьбі за перемогу, як кожному з нас розвинути в собі такі ж якості, – про все читайте у книжках серії «Дівчата зі спорту» видавництва «Грані-Т».

 • Скарб у подарунок від Олексія Огульчанського

  Завтра, 30 березня 2012 року, літературний світ відзначатиме сторічний ювілей з дня народження українського дитячого письменника Олексія Огульчанського. З такої нагоди видавництво «Грані-Т» перевидало дві повісті автора: «Скарб Солоного лиману» та «Дарунок Кніповича», адже це найкращий подарунок не лише для письменника, а й для юних читачів. Книга Олексія Яковича поповнила видавничу серію «Українська дитяча класика».

 • Підсумки конкурсу «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу» у Дніпропетровській області

  Нещодавно відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу» у Дніпропетровській області.

 • У Тернополі відбулася зустріч з художницею Яною Гавриш

  28 вересня видавництво «Грані-Т» та художниця Яна Гавриш зустрілися із тернопільчанами у книгарні «Є», де художниця провела майстер-клас для юних поціновувачів мистецтва.

 • «Грані-Т» і художниця Яна Гавриш завітали до Тернополя

  21 вересня видавництво «Грані-Т» завітало до міської дитячої бібліотеки №3 м. Тернополя. Спеціальним гостем зустрічі стала відома тернопільська художниця Яна Гавриш, ілюстраціями якої прикрашена книга Марини Павленко «Чи шкідливо ходити покрівлями гаражів?». Спершу представник видавництва Тетяна Мельник розповіла учням четвертих класів про Марину Павленко та її книгу, ознайомила аудиторію із широким асортиментом книг, зокрема із творчим доробком Марини Павленко, дитячими культурологічними виданнями та багатьма іншими, які побачили світ у видавництві «Грані-Т».

 • Талановиті відгуки з Діпропетровської області

  Четвертий «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу» був не менш творчим і креативним за попередні. Це ще раз довели учні з Дніпропетровської області.

 • Відгук про різдвяні дива і таємниці від Єщенко Марії

  Конкурс «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу» завершився, переможців нагородили, але є роботи, які варті уваги, адже вони щирі, надзвичайно творчі і красиві.

 • Відгук про Нелю, яка вчить бути справедливими та чесними

  У той час, коли інші лише пишуть роботи на конкурс «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу», дехто вже ділиться своїми враженнями на видавничому сайті.

 • Визначені переможці конкурсу на найкращий конспект уроку з позакласного читання у 5-9 класах

  Стали відомими імена вчителів, чиї конспекти уроку позакласного читання у 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011-2012 навчальному році, визнані найкращими. Нагородження переможців відбудеться 14 червня об 11:00 в Літературно-меморіальному музеї-квартирі Павла Тичини.

 • На третьому тижні конкурсу «Книжка з мого наплічника» головний Кривий Ріг

  26 квітня видавництво «Грані-Т» запропонувало батькам і дітям припинити боротися з віртуальними вітряками, тобто з Інтернетом, бо ж він давно став невід’ємною частиною нашого часу. Доклавши зусиль і фантазії, «мінуси» Інтернету можна перетворити на «плюси». З цією метою було започатковано конкурс «Книжка з мого наплічника». Минулого тижня переможницею стала талановита та цілеспрямована учениця Криворізької загальноосвітньої спеціалізованій школі № 20 з поглибленим вивченням німецької мови Марія Клімкіна.

 • Підсумки IV щорічного реґіонального конкурсу «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу»

  25 грудня завершився IV щорічний реґіональний конкурс «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу» – і ми, нарешті, можемо привітати переможців у кожній області та висловити подяку всім, хто допоміг провести його в реґіонах.

 • Конкурс «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу» розпочався!

  Видавництво «Грані-Т» та «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України оголошують про початок конкурсу «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу». Цей конкурс започатковано 2009 року і проводиться вже вчетверте з метою популяризації сучасної вітчизняної дитячої книги та заохочення дітлахів до систематичного читання.

 • Один день із життя письменника: Галина Малик

  Ви вже чуєте крик чайок і бакланів? І ще – аромат вранішньої кави? Саме це вже за мить чекає на вас у рубриці «Граней-Т» «Один день із життя письменника». Сьогодні разом із письменницею Галиною Малик ми відпочиваємо на узбережжі Чорного моря устаровинному болгарському Cозополі, годуємо корморанів, ловимо мідії, робимо із них салат і знайомимося із людьми, які вміють танцювати на розпеченому вугіллі.

 • Як Іван Андрусяк учив п’ятикласників дражнитись і втілювати свої мрії

  Сьогодні, 11 вересня, Національний музей літератури України запросив до себе зовсім не музейного, тобто не серйозного, а дуже навіть капосного й улюбленого письменника всіх розбишак Івана Андрусяка. На розмову про книжки та дражнилки приїхало одразу два класи непосидюх з Київського суспільно-гуманітарного ліцею.

 • Звіряча гімнастика, «Врррум-чарівник» на два голоси та акварельне тату на спині музиканта

  Останній день літа 2012 року «Грані-Т» разом із письменницею Світланою Поваляєвою, художницею Світланою Фесенко та лідером гурту Kozak System Іваном Леньо наповнили веселою гімнастикою, читанням повісті «Вррум-чарівник» і малюванням – спочатку із зав’язаними очима на спеціальній дошці та папері, а потім – на спині Івана Леньо. Таким він був – незабутній літа повен день!

 • Один день із життя письменника: Леся Воронина

  Завдяки прекрасній рубриці «Один день із життя письменника» за мить (як тільки ви відкриєте цю новину) на сайті «Граней-Т» хлюпотітимуть хвилі океану, линутиме аромат хижих орхідей, а ще ви почуєте гуркіт і дзюркотіння 270 великих, середніх та маленьких водоспадів. Заінтриґували? Це письменниця Леся Воронина вирішила розповісти нам про один день зі своєї розкішної мандрівки до Бразилії. Героями цієї розповіді могли би стати і маленькі мавпочки, і носухи-ненажери, і кокосові горіхи, і місто контрастів Ріо… А все ж, розповідаючи про один день у Бразилії, Леся Воронина спинилася на подорожі до «Великої Води».

 • Світлана Поваляєва допоможе малечі насолодитися повним днем літа

  В останній день літа, 31 серпня, коли малеча і батьки з радістю й острахом готуються до школи, видавництво «Грані-Т» пропонує згадати про найголовніше – що до початку школи лишиться не просто один день, а цілісінький, повен день літа! І почати його можна справді наповнено і весело – в товаристві письменниці Світлани Поваляєвої, художниці Світлани Фесенко  і лідера гурту Kozak System Івана Леньо. На ранковому party «Літа повен день» на малечу чекають весела гімнастика, читання повісті Світлани Поваляєвої «Вррум-чарівник», гра «Намалюй Вррума», а ще купа інших сюрпризів, подарунків і смаколиків.

 • Фотоконкурс «Вконтакті»: «Зручно відпочивати із книжкою»

  Любиш читати? Обожнюєш фотографуватися? Завжди і всюди таскаєш із собою улюблену книжку? Тоді гайда з нами до видавничої групи в мережі «Вконтакті» — ділитися свіжими фотками й книжками! Новий фотоконкурс «Зручно відпочивати із книжкою» вже стартував!

 • Новий конкурс «Граней-Т» у мережі Facebook: «Найкращий сімейний відпочинок»

  Сьогодні, 20 серпня, на сторінці «Граней-Т» у мережі Facebook стартує новий фотоконкрус для батьків «Найкращий сімейний відпочинок». Як вам відомо, головна умова найкращого відпочинку – аж ніяк не вартість путівки чи туру, а добра, весела й дружна компанія. А найкраща і найближча компанія – звісно ж, сім’я. Саме для вас, тих, хто відпочиває з родиною, «Грані-Т» й запускають новий фотоконкурс «Найкращий сімейний відпочинок»! Поділіться світлинами зі свого найкращого сімейного відпочинку – найвеселішій і найдружнішій родині видавництво подарує сертифікат на придбання книжок видавництва «Грані-Т» для всієї сім’ї! Конкурс триватиме до 7 вересня.

 • Новинка від Лесі Ворониної і «Граней-Т»: як двічі поспіль урятувати світ

  Кожна нова книжка Лесі Ворониної – подія для маленьких читачів, які в її звичайних-незвичайних героях мають змогу впізнати себе і пережити чимало направду карколомних пригод, густо помережаних добрим гумором і тонкою іронією.

 • На канікули до пана Будинка

  Звикаючи до ритмів життя у великому місті, постійних шумових подразників, нервового виснаження та віртуального спілкування, ми часто забуваємо про ті важливі речі, які допомагають зберегти внутрішню цілісність та відновити душевну рівновагу. Зараз саме час пригадати про барви сходу сонця, багатоголосу тишу природи, смак щойно зірваного яблука, адже літо це час відпусток, канікул, вакацій та подорожей. Якщо ж ви ще не визначились із відпочинком, радимо надзвичайно теплу і літню книжку Марії Микицей «Будинок, який умів розмовляти», адже вона про найкращий відпочинок із можливих – родинний.

 • Як збуваються мрії наших читачів

  Хоча конкурс «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу» вже майже завершився, в нас залишилося ще кілька дитячих робіт, які заслуговують на вашу увагу. Одна з них – від 4-класниці Віки Дануци з Івано-Франківщини.

 • Один день з життя письменника: Галина Вдовиченко

  Чи замислювались ви, як і чим жив автор книжки, яку ви зараз читаєте? Адже сучасні письменники звичайні люди, і вони теж мають роботу і родину, обв’язки і мрії, а їхні дні бувають такі ж насичені як і в решти. Інколи у них трапляються надзвичайні дні, коли кожна хвилинка сповнена подіями, думками, розмовами. Саме такі дні приносять нові ідеї, нові твори та нові враження, які потім тим чи іншим чином вплинуть на життя читачів, на наше життя. От про такий незвичайний літній день розповіла «Граням-Т» письменниця і журналістка Галина Вдовиченко.

 • Один день із життя письменника: Ірен Роздобудько

  Про цей серпневий день ми вже розповідали нашим читачам. Адже саме цього дня у столичному Маріїнському парку письменниця Леся Воронина вперше розповіла світу про «Таємне Товариство Боягузів та Брехунів». На презентацію завітала і найкраща подруга пані Лесі Ірен Роздобудько із чоловіком – бардом Ігорем Жуком. «Грані-Т» попросили пані Ірен описати детальніше цей особливий для неї день, який вмістив у собі не лише Свято Нової Книжки, але й зустріч із родиною-режисера-документаліста, відчуття дива, розпечений Хрещатик і невеличку сварку із ноутбуком Дієґо. Отже, готуємося до подорожі в минуле: на нашому календарі 4 серпня 2012 року. Суботній ранок Ірен Роздобудько почався з…

 • Відгук на «Паперовий янгол» про дружбу і пана Хо-Хо

  Добігає кінця цьогорічний конкурс «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу», а ми продовжуємо знайомити з найкращими роботами його учасників.

 • «Грані-Т» долучаться до акції «Всеукраїнський диктант національної єдності»

  9 листопада, у День української писемності та мови, на Українському радіо традиційно відбувається акція «Всеукраїнський диктант національної єдності», одним із партнерів якої є видавництво «Грані-Т».

 • Юрій Бедрик у рамках конкурсу «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу» відвідав Краматорськ

  24 вересня зустрічами у місті Краматорську завершився тур Юрія Бедрика містами Донеччини.

 • «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу» у Сумській області

  29 січня у м. Суми відбулося урочисте нагородження переможців щорічного регіонального конкурсу «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу» в Сумській області. Церемонія відбулася в приміщенні Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Суми. Це був особливий день для тих, хто любить книгу, хто поріднився з нею, для кого книга стала найкращим другом і вірним порадником.

child/competitionchild/competition/2649